Κλινική εκτίμηση

Σωματικό βάρος

Χαρακτηριστικά

Δείτε σε χρονοδιάγραμμα την πρόοδο του πελάτη σας του τρέχοντος βάρους, σε σχέση με το αρχικό και το επιθυμητό βάρος.

Δυνατότητες

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ημερομηνιών “από – έως” και δείτε τα αποτελέσματα των αποθηκευμένων μετρήσεων στο χρονοδιάγραμμα.

Δυνατότητα εκτύπωσης χρονοδιαγράμματος ή εξαγωγής σε αρχείο.

Δυνατότητα άμεσης αποστολής email μέσα από το λογισμικό σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου (PDF, WORD, EXCEL, HTML, PNG, JPEG, TIFF)

Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά μόνο μερικές από τις δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Για να δείτε όλες τις δυνατότητες μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας τη δοκιμαστική έκδοση συνολικής διάρκειας 30 ημερών, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.