Καρτέλα διαχείρισης πελατών

Χαρακτηριστικά

Μέσα από την καρτέλα διαχείρισης πελατών μπορείτε να εισάγετε να επεξεργαστείτε ή και να διαγράψετε οποιονδήποτε πελάτη σας.

Δυνατότητες

Μαζική εισαγωγή πελατών από Excel
Εισαγωγή φωτογραφίας απευθείας από κάμερα
Πολλαπλά φίλτρα εύρεσης πελατών
Εμφάνιση συνολικών επισκέψεων
Εμφάνιση επόμενης επίσκεψης
Εμφάνιση συνολικών παραστατικών
Εμφάνιση εκκρεμών παραστατικών

Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά μόνο μερικές από τις δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Για να δείτε όλες τις δυνατότητες μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας τη δοκιμαστική έκδοση συνολικής διάρκειας 30 ημερών, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.