Τεχνικά χαρακτηριστικά Diet plan Professional

Ανακαλύψτε τις προηγμένες δυνατότητες του λογισμικού

 • Filter
 • All
 • Διαιτολογική κάρτα
 • Διαχείριση πελατών
 • Εκτυπώσεις
 • Ερωτηματολόγια
 • Καμπύλες ανάπτυξης
 • Καταγραφή ελέγχου
 • Κλινική εκτίμηση
 • Μετρήσεις
 • Πελάτες
 • Πίνακες τροφίμων
 • Ραντεβού πελατών
 • Σχεδίαση διαιτολογίου
 • Χάρτης πελατών