Φιλτράρισμα τροφίμων με βάση τα συστατικά τους

Απομονώστε τα τρόφιμα που δεν θέλετε να βλέπετε και εμφανίστε μόνο αυτά που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες.

Όταν έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες εγγραφές τροφίμων στην βάση δεδομένων, είναι σχεδόν σίγουρο ότι τις περισσότερες φορές δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτό που θέλουμε, και ειδικότερα αν αυτό που ψάχνουμε πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις σε σχέση με τα συστατικά του. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει ένα μοναδικό εργαλείο διαχείρισης φίλτρων που έχουμε δημιουργήσει και προσθέσει στο λογισμικό ειδικά για τους πίνακες τροφίμων. Η καινοτομία και αυτό που ξεχωρίζει στο Φιλτράρισμα τροφίμων είναι η απλότητά του στον χειρισμό και συγχρόνως οι πολλές δυνατότητες που μας προσφέρει.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένα φίλτρα έτσι ώστε να εμφανίσουμε μόνο εκείνα τα τρόφιμα που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε φίλτρα σε δεδομένα κειμένου και αριθμητικά δεδομένα με τις ενσωματωμένες συνθήκες (Είναι ίσο με, Δεν είναι ίσο με, Περιέχει, Δεν περιέχει, Μεγαλύτερο από, Μικρότερο από, Μεγαλύτερο ή ίσο, Μικρότερο ή ίσο).

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι μπορούμε δημιουργήσουμε ταυτόχρονα, πολλαπλά κριτήρια φιλτραρίσματος για όσα από τα συστατικά των τροφίμων θέλουμε, και όχι μόνο για ένα κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε άμεσα μόνο εκείνα τα τρόφιμα που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλουμε σε σχέση με τα συστατικά τους.

Leave A Comment