Υπολογισμός βασικού μεταβολισμού με δημιουργία εξίσωσης

Μέσα από την καρτέλα εύρεσης βασικού μεταβολισμού και καθορισμού στόχου ενεργειακών αναγκών μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις δικές μας εξισώσεις για την εύρεση του βασικού μεταβολισμού. Οι εξισώσεις αποθηκεύονται μόνιμα στην βάση δεδομένων του λογισμικού για χρήση σε όλους τους πελάτες.

Για την δημιουργία εξίσωσης καθορίζουμε το φύλο (προαιρετικό) και επιλέγουμε τα απαραίτητα πεδία και σύμβολα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εξίσωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά είναι να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες σωματομετρήσεις που αντιστοιχούν στα πεδία της αποθηκευμένης εξίσωσης.

Κατά την εκτέλεση της εξίσωσης πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος όλων των τελευταίων αποθηκευμένων μετρήσεων που αντιστοιχούν σε όλα τα πεδία που έχουμε εισάγει στην εξίσωση όπως το βάρος, % λίπους κλπ, όπου και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση και εύρεση του βασικού μεταβολισμού. Επίσης έχουμε πλέον την δυνατότητα να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε όλες τις αποθηκευμένες εξισώσεις.

Leave A Comment