Σύσταση εβδομαδιαίου διαιτολογίου

Μέσα από την καρτέλα σχεδίασης εβδομαδιαίου διαιτολογίου μπορούμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο την Σύσταση εβδομαδιαίου διαιτολογίου ανά τρόφιμο, γεύμα και ημέρα αλλά και τον μέσο όρο όλων των ημερών σε πλήρη ανάλυση όλων των συστατικών. Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να επέμβουμε άμεσα σε οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν στα τρόφιμα, μειώνοντας ή αυξάνοντας το βάρος τον μερίδων, η ακόμα προσθέτοντας/αφαιρώντας κάποια τρόφιμα.

Διαθέτοντας λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να αξιολογήσουμε επί μέρους και συνολικά την Σύσταση εβδομαδιαίου διαιτολογίου, και να προβούμε σε έναν άψογο εξατομικευμένο σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κάθε οργανισμού και θα επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.


Ανάλυση σύστασης διαιτολογίου

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δύο διαφορετικών εκτυπώσεων της Σύστασης διαιτολογίου ανά μέρα και ανά μέσο όρο όλων των ημερών. Μέσα από την πρώτη εκτύπωση και πιο αναλυτική, μπορούμε να δούμε το ποσοστό κάλυψης στόχου – RDA, την προέλευση ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, καθώς και το ποσοστό κάλυψης στόχου σε ανόργανα και βιταμίνες.

Στην δεύτερη εκτύπωση βλέπουμε πάλι όλη την ανάλυση της σύστασης διαιτολογίου με τη μόνη διαφορά την μη εμφάνιση της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης RDA και σύγκρισης με το διαιτολόγιο.

Δυνατότητα εξαγωγής της σύστασης διαιτολογίου σε διάφορες μορφές αρχείων Excel, Word, PDF, HTML, PNG, GIF, JPEG, TIFF.

Δυνατότητα άμεσης αποστολής email μέσα από το λογισμικό σε όλες τις μορφές αρχείου που προαναφέραμε.

Leave A Comment