Δύο νέες φόρμες εκτύπωσης εβδομαδιαίου διαιτολογίου έχουν προστεθεί στο δεύτερο update του λογισμικού στην έκδοση 1.0.2.

Μερικές από τις δυνατότητες των φορμών είναι η αλλαγή του αρχικού λογότυπου με το δικό μας λογότυπο. Η αλλαγή του background με άλλο της αρεσκείας μας ή η μη εμφάνισή του στο διαιτολόγιο. Η αυτόματη εμφάνιση ή όχι των στοιχείων μας στο επάνω μέρος του διαιτολογίου, καθώς και η αυτόματη εμφάνιση με επιλογή από τον χρήστη, διαφόρων στοιχείων του πελάτη. Επιπλέον όπως και στις προηγούμενες φόρμες μπορούμε από τις επιλογές εκτύπωσης να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε οποιοδήποτε γεύμα θέλουμε από το διαιτολόγιο, εξοικονομώντας έτσι χώρο για όλα τα υπόλοιπα δεδομένα του διαιτολογίου.

Επίσης στο κάτω μέρος του διαιτολογίου μπορούμε να εμφανίσουμε μετά από επιλογή, όλα τα τρόφιμα που εμπεριέχονται στις συνταγές οι οποίες είναι καταχωρημένες στο διαιτολόγιο, μαζί με τα γραμμάρια τους ανά μέρα.

Leave A Comment