Επεξεργασία ερωτηματολογίου FFQ

Στο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων FFQ υπάρχει πλέον η δυνατότητα πλήρης διαχείρισης των τροφίμων και των κατηγοριών μέσα από την νέα καρτέλα Επεξεργασία ερωτηματολογίου FFQ.

Μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες, να τις επεξεργαστούμε, ή ακόμα και να τις διαγράψουμε από την Επεξεργασία ερωτηματολογίου FFQ καταργώντας αυτόματα και όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν σε αυτές. Όσο αφορά τα τρόφιμα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων τροφίμων σε οποιαδήποτε κατηγορία θέλουμε.

Η εισαγωγή των τροφίμων μπορεί να γίνει επιλέγοντας το τρόφιμο που θέλουμε από τους ενσωματωμένους πίνακες τροφίμων, όπου όλα τα συστατικά θα καταχωρηθούν αυτόματα, ή μπορούμε να καταχωρίσουμε τα τρόφιμα και τα συστατικά τους χειρωνακτικά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής όλων των καταχωρημένων τροφίμων.

Στην ουσία με την προσθήκη των νέων χαρακτηριστικών μπορούμε να επανασχεδιάσουμε το ερωτηματολόγιο από την αρχή προσθέτοντας/αφαιρώντας δικές μας κατηγορίες και τρόφιμα.

Leave A Comment