Διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων

Εργαστηριακές εξετάσεις

Μέσα από την διαιτολογική κάρτα των πελατών μας έχουμε την δυνατότητα να καταχωρήσουμε οποιαδήποτε εργαστηριακή εξέταση θέλουμε. Υπάρχουν 5 διαφορετικές καρτέλες χωρισμένες ανά κατηγορία εξετάσεων (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές, Καρκινικοί δείκτες). Σε κάθε καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης νέων εξετάσεων, δυνατότητα επεξεργασίας και αλλαγής των φυσιολογικών τιμών κάθε εξέτασης, ή ακόμα και διαγραφής οποιασδήποτε εξέτασης θέλουμε. Όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να εκτυπωθούν, έχοντας τη δυνατότητα να εμφανίσουμε μόνο τις καταχωρημένες εξετάσεις που θέλουμε επιλέγοντας δύο ημερομηνίες ‘Από’ – ‘Έως’.


Άλλες δυνατότητες

  1. Εμφάνιση διαφορετικού χρώματος τιμών κατά την εισαγωγή ή στην εκτύπωση, για εντός ή εκτός ορίων φυσιολογικών τιμών.
  2. Δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής αποθηκευμένων εξετάσεων.
  3. Εμφάνιση διαφορετικών τιμών για Άνδρες και Γυναίκες (όπου αυτές υπάρχουν) με επιλογή.
  4. Δυνατότητα σύγκρισης των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων σε χρονοδιάγραμμα.

Leave A Comment