Δημιουργία ανάκλησης 24ώρου

Δημιουργία ανάκλησης 24ώρου

Μέσα από την φόρμα ‘Δημιουργία Ανάκλησης 24ώρου’ μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλές ημέρες ανάκλησης για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αν δημιουργήσουμε περισσότερες από μία ανακλήσεις, εκτός από την εμφάνιση των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών ανά μέρα, μπορούμε να δούμε και τον μέσο όρο όλων των ημερών. Με την διαδικασία της επαναλαμβανόμενης ανάκλησης μπορούμε να έχουμε ποιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και ασφαλή συμπεράσματα.

Όλες οι ανακλήσεις που δημιουργούμε αποθηκεύονται μόνιμα στην βάση δεδομένων του λογισμικού με δυνατότητα επεξεργασίας – εκτύπωσης – διαγραφής.

Leave A Comment