Στο update 1.0.1 εκτός των άλλων έρχεται να προστεθεί μια νέα καρτέλα γραφικής απεικόνισης ανάλυσης βάρους με ρεαλιστικότερα γραφικά. Τρία διαφορετικά γραφικά που μας δείχνουν το αρχικό βάρος, το τρέχον βάρος και το επιθυμητό βάρος μαζί με τις ενδείξεις 6 διαφορετικών ορίων χωρισμένων σε διαφορετικούς χρωματισμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα όρια του δείκτη μάζας σώματος.

Επίσης στην ίδια καρτέλα μπορούμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα βάρους από όλες τις καταχωρημένες μετρήσεις μαζί με τα όρια του αρχικού και του επιθυμητού βάρους, όπως και το ποσοστό ολοκλήρωσης στόχου.

Leave A Comment