Μία νέα επιλογή προστέθηκε στην σχεδίαση εβδομαδιαίου διαιτολογίου.
Τώρα μπορούμε μέσα από την ενιαία σύνθεση διαιτολογίου να αντιγράψουμε ένα γεύμα σε πολλαπλά γεύματα της επιλογής μας κλικάροντας πάνω στις αντίστοιχες ημέρες και γεύματα.

Comments are closed.