Συγκεντρωτική ανάλυση κλινικής εκτίμησης

Μέσα από την καρτέλα κλινικής εκτίμησης μπορούμε να δούμε και να εκτυπώσουμε συγκεντρωτικά πάρα πολλά δεδομένα σχετικά με την πρόοδο του πελάτη μας, όπως το BMI, Σωματικό βάρος, FM, FFM, Περίμετρο μέσης. Πριν από την εκτύπωση υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε να εμφανιστούν τα δεδομένα που αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας τις ημερομηνίες από -έως. Με αυτό τον τρόπο προβάλουμε μόνο τις αποθηκευμένες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δυο ημερομηνιών.


Εκτύπωση κλινικής εκτίμησης

Εκτύπωση κλινικής εκτίμησης

Επίσης πριν από την εκτύπωση μπορούμε να επιλέξουμε προς προβολή μόνο τα δεδομένα που εμείς θέλουμε κάνοντας check στις αντίστοιχες επιλογές που μας δίνει το πρόγραμμα. Για παράδειγμα μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανιστούν στην προεπισκόπηση μόνο η ανάλυση BMI το Σωματικό βάρος και το FFM, ή να επιλέξουμε προς εμφάνιση όλα τα δεδομένα.

Μέσα από την προεπισκόπηση έχουμε την δυνατότητα όπως και σε όλες τις εκτυπώσεις να κάνουμε αποστολή email στους πελάτες μας απευθείας μέσα από το πρόγραμμα, ή μπορούμε αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε αρχείο PDF, WORD, EXCEL, HTML, και σε αρχεία εικόνας.

Leave A Comment